Blanketter

Blanketter


Här finner du blanketter för andrahandsuthyrning och bostadsbyte.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan ska inlämnas minst en månad innan önskad uthyrning. För att få hyra ut i andrahand ska kontraktsinnehavaren ha varit skriven på adressen minst ett år. Observera att andrahandshyresgästen ej an överta förstahandshyresgästens kontrakt. 

Ansökan om bostadsbyte

Till bytesansökan skall följande bifogas:
– Personbevis för samtliga inblandade parter.
– Anställningsbevis med årsinkomst för tillträdande hyresgäst.
– Kopia av hyreskontrakt för tillträdande hyresgäst.
– Anledning till bytet för samtliga parter.